POLITICA DE SECURITATE

Protectia datelor si politica de confidentialitate

   Centrul Medical Andodent ofera servicii medicale respectand protecția datelor cu caracter personal, date pe care le prelucreaza in activitatea curenta.
   „Datele personale” sau „Informatiile de identificare personala”, asa cum sunt descrise în Regulamentul (UE) 2016/679 reprezinta informatiile care pot fi utilizate pentru a identifica, contacta sau localiza o persoana. Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile în care le colectăm precum si situațiile in care transferam date cu caracter personal. Totodata, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal în gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va informa cu privire la cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.
  Centrul Medical Andodent va informeaza sa puteti consulta si Politica privind Cookies unde este detaliat modul in care utilizam cookie-urile si alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 ●  informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, in cazul în care ne-ati comunicat-o, numărul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail;
 ●  informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu noi sau comunicate in mod voluntar de către dumneavoastra, cum ar: fi instructiuni acordate, plati efectuate, informatii privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte actiuni în care sunteti implicat in orice calitate;
 ●  datele rezultate din navigarea dumneavoastra pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 Prelucrarea este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract/ factura la care dumneavoastra sunteți parte; Prelucrarea este necesara în vederea respectarii unei obligatii legale a prestatorului; Prelucrarea este efectuata în temeiul consimțamântului dumneavoastra; Prelucrarea este necesara în vederea protejarii intereselor dumneavoastra sau ale altei persoane fizice; Prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui terț (e.g. cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastra); In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite și una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare: A fost obtinut consimtamantul persoanei vizate; Avem o obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date.

SEDIUL CENTRAL

PUNCT DE LUCRU NR.1

PUNCT DE LUCRU NR. 2

PUNCT DE LUCRU NR. 3

sunati